top of page

ייעקב בזק

 

יעקב בזק , נולד בתאריך 22 לדצמבר 1941 , 02 בכסלו תשס"ז

במרץ 1956 , עלה יחד עם משפחתו ממרוקו דרך צרפת לישראל. המשפחה נקלטה בין המשפחות הראשונות בדימונה שבנגב

הצטרף לקבוצת נוער בקיבוץ שובל, התגייס לשירות צבאי, עבד באגף המנגנון במפעלי ים- המלח ובמגביל למד עיתונאות ויחסי ציבור באמצעות המכונים הבריטיים להשכלה בכתב

פעילותו הציבורית החלה במסגרת הדור הצעיר של מפאי ההיסטורית, ומשם נקלט בסטודנט במכון להשכלה ומחקר בבית-ברל שבכפר סבא, המעצב אנשי ציבור

במסגרת זו, למד בחוגים הבאים: מדעי המדינה, תולדות תנועת העבודה, מבוא לכלכלה, מחשבה מדינית, מתודיקה של הסברה, אזרחות וסוציולוגיה

בבחירות לכנסת שהתקיימו בסוף שנת 1965 שימש בתפקיד ראש מטה ההסברה של מפאי בדרום הארץ במחיצת ראש מטה הבחירות דאז השר פנחס ספיר. בשנת 1966 , התקבל לתפקיד מזכיר האיגוד המקצועי במועצת פועלי ירוחם ובשנת 1968  שימש מנהל מחלקת השמה בלשכת העבודה של דימונה

החל משנת 1969 עד עצם היום, עבד במחיצת 7 ראשי הערים של חיפה

אבא חושי, משה פלימן, ירוחם צייזל, יוסף אלמוגי, אריה גוראל זיכרונם לברכה, עמרם מצנע ויונה יהב יבדלו לחיים ארוכים - בתפקידים שונים ומגוונים: דובר עיריית חיפה וממונה על השכונות, מנהל אגף ליחסי ציבור, דוהרות וקשרים בינלאומיים, ועם פרישתו המוקדמת לגמלאות בשנת 1994 עד היום, משמש בתפקיד יועץ ראש העיר לארצות דוברות צרפתית

במסגרת תפקידו האחרון פעל לגיוס כספים להקמה בשותפות עם עיריית חיפה את המרכז ע"ש גסטון דפר, ראש העיר מרסי התאומה לחיפה וכן בגיוס כספים לפרויקטים בעיקר חינוכיים- תרבותיים- ואמנותיים

פרסם מאמרים רבים בעיתונות הצרפתית בארץ ובצרפת. בשנת 1982 כשהוא בגיל 40 הוציא לאור ספר בשפה הצרפתית תחת הכותרת " הארות והערות על ישראל" המכיל אסופה של  מאמרים שפורסמו במהלך השנים 1977- 1982 שזכה להתעניינות רבה במיוחד בצרפת. הספר כולל מספר מאמרים שזו להם הפרסום הראשון בספר

בזק שהשתתף באירועים פוליטיים וחברתיים ארציים ובינלאומיים, ניחן בחוש  האבחנה דק וברגישות הדרושה, שסייעו בידיו להצליח לבחור נושאים לאומיים ובינלאומיים העסיקו את חברת העמים בכלל ואת ישראל במיוחד

יעקב בזק, קבל שני עיטורים אחד של המסדר הלאומי למצוינות מנשיא מיטיראן והשני אביר הלגיון הכבוד של צרפת. כן הוכרז כחתן פרס הצטיינות ע"י הנהלת הפדרציה העולמית

בזק נשוי ל- ויויאן, אשת חברה ידועה, נולדו להם 4 ילדים שתי בנות ושני בנים ושלוש עשרה נכדות ונכדים

 

bottom of page